Asiakaspalvelu arkisin 9–18
asiakaspalvelu@rahoittamo.com
0207 342 642

Laskujen osto luottoriskillä vai ilman?

Laskun ostossa rahoitusyhtiö voi sopimuksesta riippuen ostaa laskut ilman ostajasta aiheutuvaa luottotappioriskiä tai luottotappioriskillä. Mikäli riski ostajan maksukyvyttömyydestä säilyy laskun myyjällä, puhutaan laskun ostosta ilman luottoriskiä. Mikäli riski ostajan maksukyvyttömyydestä ulkoistetaan laskun myynnin yhteydessä rahoitusyhtiölle, puhutaan laskun ostosta luottoriskillä.

Yleensä laskurahoitusyhtiöt ulkoistavat ottamansa luottoriskin edelleen luottovakuutusyhtiölle ja lisäävät vakuutuksen kustannukset katteineen laskun myyjän maksettavaksi. Ostajariskin siirto rahoitusyhtiölle vaikuttaa siten korottavasti rahoituksen hintaan ja aiheuttaa myös muita rajoituksia rahoituksen käyttöön, koska rahoitusyhtiö ja luottovakuutusyhtiö voivat hyväksyä vain varsin luottokelpoisten ostajayritysten luottoriskin.

Rahoittamo Oy tarjoaa asiakkailleen ensisijaisesti laskujen ostoa ilman luottoriskiä, koska näkemyksemme mukaan luottoriskin ulkoistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat epäsuhteessa luottoriskin ulkoistamisesta saataviin hyötyihin.

Käytännössä usein käy niin, että luottoriskin ulkoistus onnistuu vain kohtuullisen vakavaraisten ostajayritysten kohdalla, jolloin konkreettisen luottoriskin muodostavat ostajayritykset jäävät kuitenkin myyjäyrityksen omalle riskille alun alkaenkin heikon luottoluokituksensa vuoksi.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!