fbpx
Arkisin 9–17
asiakaspalvelu@rahoittamo.com
0207 342 642

Rahoitustietoa

Laskut Rahaksi

Laskut Rahaksi -palvelu on myyntisaatavarahoituksen muoto, jossa saatavan omistusoikeus siirtyy rahoitusyhtiölle.

Laskujen juokseva osto

Laskujen juoksevalla ostolla tarkoitetaan laskujen rahoitusta siten, että yritys siirtää koko laskutuksen tai tietyn osan laskutuksestaan rahoitusyhtiölle jatkuvasti. Juoksevan oston vastakohtana on kertaluontoinen yksittäisen laskun rahoitus. Myy laskusi meille.

Ostamme laskut luottoriskillä ja ilman luottoriskiä

Laskurahoituksessa yritys siirtää myyntisaataviaan rahoitusyhtiölle ja saa niitä vastaan edullista luottoa. Laskurahoitus on käytännössä laskujen myyminen on siis tapa saada laskuihin sidotut varat välittömästi yrityksen käyttöön.

Laskurahoitus

Laskurahoituksessa yritys siirtää myyntisaataviaan rahoitusyhtiölle ja saa niitä vastaan edullista luottoa. Laskurahoitus on käytännössä laskujen myyminen on siis tapa saada laskuihin sidotut varat välittömästi yrityksen käyttöön.

Laskujen factorointi

Laskujen factoroinnilla tarkoitetaan yrityksen käyttöpääomatarpeen tyydyttämistä ja maksuvalmiuden kohentamista panttaamalla myyntilaskut rahoittajalle luottoa vastaan. Laskujen panttaus tapahtuu ennen laskun lähettämistä laskuun lisättävällä siirtomerkinnällä, jonka tarkoituksena on informoida laskun maksajaa factoroinnista. Factoroitu lasku voidaan pätevästi maksaa ainoastaan laskun siirtomerkinnästä ilmenevälle laskurahoitusyhtiön pankkitilille.

Vientifactoring

Vientifactoringiä käytetään ulkomaille suuntautuvan myynnin rahoituksessa.

Yrityslaina

Yrityslainalla tarkoitetaan rekisteröidylle yritykselle myönnettävää lainaa yritystoimintaa varten. Yrityslainoihin sovelletaan lainasopimuksen lisäksi pääasiassa sopimusoikeuden yleisiä periaatteita. Yrityslainoihin ei sovelleta sopimuksen ehtoja rajoittavaa pakottavaa lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi kuluttajille suunnattujen lainojen kohdalla.

Diskonttaus ja viivästyskorkojen laskeminen

Diskonttaus tarkoittaa tulevaisuudessa tapahtuvan maksun nykyarvon laskemista. 

Call Now Button