Arkisin 9–17
asiakaspalvelu@rahoittamo.com
0207 342 642

Rahoitustietoa

Laskujen myynti

Laskujen myynti eli laskurahoitus on myyntisaatavarahoituksen muoto, jossa saatavan omistusoikeus siirtyy rahoitusyhtiölle. Lue lisää.

Laskujen juokseva osto

Laskujen juoksevalla ostolla tarkoitetaan laskujen rahoitusta siten, että yritys siirtää koko laskutuksen tai tietyn osan laskutuksestaan rahoitusyhtiölle jatkuvasti. Juoksevan oston vastakohtana on kertaluontoinen yksittäisen laskun rahoitus. Myy laskusi meille.  Lue lisää.

Laskujen osto luottoriskillä ja ilman luottoriskiä

Laskurahoituksessa yritys siirtää myyntisaataviaan rahoitusyhtiölle ja saa niitä vastaan edullista luottoa. Laskurahoitus on käytännössä laskujen myyminen on siis tapa saada laskuihin sidotut varat välittömästi yrityksen käyttöön. Lue lisää.

Laskurahoitus

Laskurahoituksessa yritys siirtää myyntisaataviaan rahoitusyhtiölle ja saa niitä vastaan edullista luottoa. Laskurahoitus on käytännössä laskujen myyminen on siis tapa saada laskuihin sidotut varat välittömästi yrityksen käyttöön.  Lue lisää.

Laskujen factorointi eli factoringrahoitus

Laskujen factoroinnilla tarkoitetaan yrityksen käyttöpääomatarpeen tyydyttämistä ja maksuvalmiuden kohentamista panttaamalla myyntilaskut rahoittajalle luottoa vastaan. Laskujen panttaus tapahtuu ennen laskun lähettämistä laskuun lisättävällä siirtomerkinnällä, jonka tarkoituksena on informoida laskun maksajaa factoroinnista. Factoroitu lasku voidaan pätevästi maksaa ainoastaan laskun siirtomerkinnästä ilmenevälle laskurahoitusyhtiön pankkitilille.   Lue lisää.

Vientifactoring

Vientifactoringiä käytetään ulkomaille suuntautuvan myynnin rahoituksessa.   Lue lisää.

Diskonttaus ja viivästyskorkojen laskeminen

Diskonttauksella tarkoitetaan tulevaisuudessa tapahtuvan maksun nykyarvon laskemista.   Lue lisää.

Call Now Button