Asiakaspalvelu arkisin 9–17
0207 342 642

Yritysrahoitus

Laskujen myynti

Laskujen myynti on myyntisaatavarahoituksen muoto, jossa saatavan omistusoikeus siirtyy rahoitusyhtiölle. Rahoittamo tarjoaa joustavaa laskujen myyntiä ja voit myydä yksittäisen tai useamman laskun eikä se velvoita yritystäsi pitkään sopimukseen. Lue lisää.

Laskurahoitus

Laskurahoituksessa yritys siirtää suurimman osan laskuistaan rahoitusyhtiölle ja saa niitä vastaan edullista luottoa. Laskurahoitus siis tapa saada laskuihin sidotut varat välittömästi yrityksen käyttöön. Lue lisää.

Laskujen osto

Laskujen ostolla tarkoitetaan myyntilaskujen rahaksi muuttamista myymällä joko yksittäisiä tai useampia laskuja rahoitusyhtiölle, joka maksaa myyjälle laskujen pääoman heti vähennettynä vain rahoitusprovisiolla ja käsittelymaksulla. Ostamme laskusi joko kertaluontoisesti tai jatkuvalla sopimuksella, joka on joustava ilman piilokuluja. Lue lisää.

Factoring-rahoitus

Factoring-rahoituksella tarkoitetaan yrityksen käyttöpääomatarpeen tyydyttämistä ja maksuvalmiuden kohentamista panttaamalla myyntilaskut rahoittajalle luottoa vastaan. Laskujen panttaus tapahtuu ennen laskun lähettämistä laskuun lisättävällä siirtomerkinnällä, jonka tarkoituksena on informoida laskun maksajaa factoroinnista. Factoroitu lasku voidaan pätevästi maksaa ainoastaan laskun siirtomerkinnästä ilmenevälle laskurahoitusyhtiön pankkitilille. Lue lisää.

Diskonttaus ja viivästyskorkojen laskeminen

Diskonttauksella tarkoitetaan tulevaisuudessa tapahtuvan maksun nykyarvon laskemista. Laskujen rahoituksessa diskonttaus ilmenee siten, että pitkissä laskujen maksuehdoissa rahoituksen hinta on lyhyempiä suurempi. Lue lisää.