Avoinna ma-pe 9–18
asiakaspalvelu@rahoittamo.com
0207 342 642

Laskurahoitus

Laskujen myynti

Laskujen myynti eli laskurahoitus on myyntisaatavarahoituksen muoto, jossa saatavan omistusoikeus siirtyy rahoitusyhtiölle. Lue lisää.

Laskujen juokseva osto

Laskujen juoksevalla ostolla tarkoitetaan laskujen rahoitusta siten, että yritys siirtää koko laskutuksen tai tietyn osan laskutuksestaan rahoitusyhtiölle jatkuvasti. Juoksevan oston vastakohtana on kertaluontoinen yksittäisen laskun rahoitus. Myy laskusi meille.  Lue lisää.

Laskujen osto luottoriskillä ja ilman luottoriskiä

Kun riski ostajan maksukyvyttömyydestä siirtyy laskun rahoittajalle, puhutaan laskujen ostosta luottoriskillä.   Lue lisää.

Laskujen factorointi eli factoringrahoitus

Laskujen factoroinnilla tarkoitetaan yrityksen käyttöpääomatarpeen tyydyttämistä ja maksuvalmiuden kohentamista panttaamalla myyntilaskut rahoittajalle luottoa vastaan. Laskujen panttaus tapahtuu ennen laskun lähettämistä laskuun lisättävällä siirtomerkinnällä, jonka tarkoituksena on informoida laskun maksajaa factoroinnista. Factoroitu lasku voidaan pätevästi maksaa ainoastaan laskun siirtomerkinnästä ilmenevälle laskurahoitusyhtiön pankkitilille.   Lue lisää.

Vientifactoring

Vientifactoringiä käytetään ulkomaille suuntautuvan myynnin rahoituksessa.   Lue lisää.

Yrityslaina

Yrityslainalla tarkoitetaan rekisteröidylle yritykselle myönnettävää lainaa yritystoimintaa varten. Yrityslainoihin sovelletaan lainasopimuksen lisäksi pääasiassa sopimusoikeuden yleisiä periaatteita. Yrityslainoihin ei sovelleta sopimuksen ehtoja rajoittavaa pakottavaa lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi kuluttajille suunnattujen lainojen kohdalla.   Lue lisää.

Diskonttaus ja viivästyskorkojen laskeminen

Diskonttauksella tarkoitetaan tulevaisuudessa tapahtuvan maksun nykyarvon laskemista.   Lue lisää.

 

 

Call Now Button