Asiakaspalvelu arkisin 9–17
0207 342 642

Blogi

Kasa kirjanpidossa käytettyjä oransseja ja sinisiä esineitä esimerkkinä vihko.

Laskujen myynti kirjanpidossa – lyhyt oppimäärä

Tämä opas tarjoaa tietoa laskujen myynnistä kirjanpidossa eli laskurahoituksen käsittelystä yrityksen kirjanpitäjän näkökulmasta.

Yritykset voivat nopeuttaa kassavirtaansa ja ulkoistaa reskontratoimintojaan myymällä tai panttaamalla myyntisaatavansa rahoitusyhtiölle, mikä voi toteutua joko suorana laskujen myyntinä tai laskujen käyttämisenä panttivakuutena rahoituksen saamiseksi (ns. factoring tai factoringrahoitus).

Laskujen käsittely kirjanpidon myyntireskontrassa

Myyntireskontra on kirjanpidon raportti, joka sisältää kaikki yrityksen myyntilaskut. Tässä raportissa näkyvät laskun pääasialliset tiedot, kuten laskun numero, laskutuspäivä, eräpäivä, laskutettu asiakas, summa ja laskun tila.

Oikea-aikaiset kirjaukset ja päivitykset myyntireskontraan ovat avainasemassa, jotta kirjanpito pysyy ajan tasalla ja kirjanpitoraportit tarkkoina. On keskeistä ymmärtää, miten nämä muutokset vaikuttavat yrityksen taloudelliseen raportointiin.

Laskujen kirjaaminen maksetuiksi

Käytännössä yksinkertaisin tapa on kirjata rahoitusyhtiölle myydyt tai pantatut laskut maksetuiksi samana päivänä, kun rahoitusyhtiö tilittää niistä kauppahinnan tai rahoituksen. Näin toimimalla yrityksen ei tarvitse täsmäyttää avoimia myyntisaatavia toteutuneiden maksupäivien mukaisesti pitkin tilikautta, mikä olisikin turhaa työtä, koska rahoitusyhtiö tekee sen puolestasi omissa järjestelmissään.

Pantatut laskut

Mikäli rahoitetut laskut on pantattu laskurahoitusyhtiölle factoringluoton vakuudeksi, on tilikauden vaihtuessa vielä avoimet saatavat kirjattava kuitenkin tilinpäätökseen myyntisaataviksi. Pantattujen myyntisaatavien omistusoikeus nimittäin säilyy myyjäyrityksellä, vaikka maksunsaantioikeus on pantattu laskurahoittajalle.

Tilikauden vaihtuessa avoin factoringluotto kirjataan yrityksen taseeseen velaksi laskurahoitusyhtiölle. Useimmiten avoin factoringluotto on tilikauden päättymispäivänä yhtä suuri kuin tuolloin avoimena olevien rahoitettujen myyntisaatavien yhteismäärä, mikäli saatavat on luototettu 100 %:n luototusasteella ja yli- tai aliluototustilannetta ei muutenkaan ole päässyt syntymään esimerkiksi luottotappioiden tai riitautettujen laskujen vuoksi.

Myydyt laskut

Tilinpäätöstä laadittaessa on kuitenkin huomioitava se, että laskurahoitusyhtiölle päättyneen tilikauden aikana myydyt laskut eivät enää näy yrityksen taseessa myyntisaatavina, vaikka niitä kaikkia ei olisikaan maksettu tilikauden vaihtuessa.

Myöskään laskurahoittajan ostamien ja tilikauden päättyessä vielä avoimista saatavista maksamaa kauppahintaa ei käsitellä yrityksen taseessa velkana. Näin laskujen myynti voi parantaa yrityksesi luottoluokitusta, koska tilinpäätöksessä näkyy vähemmän velkaa.

Laskurahoituksen edut kirjanpidon näkökulmasta

Laskurahoituksen käyttö joko myymällä tai panttaamalla laskut helpottaa kirjanpitäjien työtä, koska raportointi yksinkertaistuu ja tilitoimiston ei tarvitse huolehtia yrityksen myyntireskontran täsmäyttämisestä rahoitusyhtiön hoitaessa asian.