fbpx
Arkisin 9–17
asiakaspalvelu@rahoittamo.com
0207 342 642

Laskurahoitus

Laskurahoituksessa yrityksesi saa rahat avoimista laskuista heti laskun luontivaiheessa. Tällöin käteisvaroja ei tarvitse sitoa myynnin toteutumiseen saakka, vaan yrityksesi voi keskittyä ydintoimintaan ja lisämyyntiin. Mikäli otat meihin yhteyttä aamupäivällä ja pääsemme sopimukseen niin saat rahat heti tilillesi samana päivänä.


Ota yhteyttä ja kysy Rahoittamo Oy:ltä kilpailukykyistä tarjousta laskurahoituksesta. Puhelin 0207 342 642

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!


Mitä laskurahoitus on?

Laskurahoituksessa yritys siirtää myyntisaataviaan rahoitusyhtiölle ja saa niitä vastaan edullista luottoa. Laskurahoitus eli käytännössä laskujen myyminen on siis tapa saada laskuihin sidotut varat välittömästi yrityksen käyttöön. Maksat vain pienen prosentin laskujen kokonaissummasta.

Etenkin isojen asiakkaiden edellyttämät pitkät maksuajat voivat asettaa pk-yrityksen talouden koville. Tällöin laskurahoitus on hyvä tapa paikata väliaikaista kassavajetta.

Rahoittamon laskurahoitus on joustava malli eikä siihen tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa kerrallaan. Voit sopia laskurahoituksesta jopa lasku kerrallaan. Patentti- ja rekisterihallituksen auktorisoima tilintarkastusyhteisö Oy Audicon Ab valvoo myös Rahoittamon toimintaa ja olemme 100% tukemassa yrityksesi kasvua.

Yksinkertaista ja nopeaa

Yhteistyön alussa Rahoittamo analysoi yrityksen säännöllisten laskutusasiakkaiden luottoriskit ja toimittaa raportin yrityksen käyttöön.

Yritys laskuttaa myyntisaatavansa normaalisti ja lisää rahoitettaviin laskuihin siirtomerkinnät.

Rahoittamo maksaa yritykselle laskujen yhteissumman vähennettynä rahoitusprovisiolla ja käsittelymaksulla ja saat laskut heti rahaksi samana päivänä.

Rahoittamo hoitaa eräpäivien seurannan ja maksusuunnitelmien valvonnan sekä tarvittaessa huomauttamisen ja perinnän.

8 hyvää syytä käyttää laskurahoitusta

1. Yritys saa rahat heti käyttöönsä

Rahoittamo tarjoaa luottoa yrityksen laskusaatavia vastaan nopeasti ja tehokkaasti. Myymällä laskunsa Rahoittamolle yritys voi nopeuttaa kassan kiertoa huomattavasti.

Toisin kuin monet kilpailijansa Rahoittamo tilittää myytävän laskun summan miltei sataprosenttisesti yrityksen tilille. Summasta vähennetään ainoastaan rahoitusprovisio ja käsittelymaksu. Rahat siirtyvät asiakasyrityksen tilille parhaimmillaan vielä saman päivän aikana.

2. Laskutus jatkuu normaalisti – “Ostamme” vain laskusi

Laskujen myynti Rahoittamolle on erittäin helppoa. Yritys laatii myyntisaatavistaan laskun aivan normaaliin tapaan ja lähettää sen Rahoittamolle sähköisessä muodossa esimerkiksi PDF- tai Finvoice-tiedostona. Rahoittamo lisää laskuun tarvittavat siirtomerkinnät ja lähettää laskun vastaanottajalle tämän toivomaa kanavaa pitkin – verkkolaskuna, sähköpostissa tai kirjepostissa.

3. Yritys päättää itse, mitkä laskut myydään

Pankkien ja muiden rahoitusyhtiöiden tarjoamat perinteiset factoringsopimukset edellyttävät pitkäaikaista sitoutumista laskurahoitukseen. Tällöin yrityksen on pakko ohjata kaikki laskunsa factoringpalveluun.

Rahoittamo tekee asiat toisin. Rahoittamon asiakkaat saavat itse päättää mitkä laskut myydään eteenpäin ja mitkä hoidetaan itse. Yritys voi halutessaan myydä Rahoittamolle jopa vain yksittäisiä laskusaatavia.

Rahoittamo tekee yritysten kanssa myös pitkäkestoisia sopimuksia factoring-rahoitukseen. Tällöin kaikki yrityksen laskutus hoidetaan Rahoittamon kautta. Tällöin yritys hyötyy laskurahoituksen monista eduista pysyvästi. Pitkäkestoiset rahoitussopimukset ovat luonnollisesti ehdoiltaan edullisempia kuin vain yksittäisten laskujen myyminen.

4. Rahoittamo hoitaa valvonnan ja perinnän

Rahoittamo hoitaa ostamiensa laskujen seurannan. Rahoittamo hoitaa eräpäiväseurannan ja pitää huolta maksusuunnitelmien valvonnasta. Tarvittaessa Rahoittamo myös lähettää muistutuksen erääntyneestä laskusta ja ryhtyy tilanteen niin vaatiessa sovittuihin muihin perintätoimiin.

Nämä toimenpiteet suoritetaan hyvää perintätapaa ja asiakasta kunnioittaen. Valvonnan ja perinnän ulkoistaminen Rahoittamolle säästää yritykseltä merkittävästi aikaa, vaivaa ja päänsärkyä.

5. Laskurahoitus tukee kasvuyrityksiä ja tasoittaa kausivaihtelua

Joustava laskurahoitus voi olla hyödyksi monenlaisille yrityksille. Laskurahoituksen avulla tasoitetaan esimerkiksi liiketoiminnan kausivaihteluja.

Erityisen hyvin laskurahoitus palvelee kasvuyrityksiä, joiden on tärkeää päästä tekemään nopeita investointeja ja vaihto-omaisuushankintoja. Oikein käytettynä Rahoittamon palvelu vauhdittaa kassan kiertoa ja tukee liiketoiminnan kasvua.

6. Yritys pääsee keskittymään ydinliiketoimintaansa

Laskujen myyminen Rahoittamolle vapauttaa yrityksen voimavaroja muihin tehtäviin. Yrityksen ei tarvitse murehtia kassan riittävyydestä, eräpäivien valvonnasta eikä perinnästä.

Laskurahoituksessa yritys pääsee keskittymään varsinaiseen liiketoimintaansa. Tämä virtaviivaistaa yrityksen prosesseja ja vähentää laskutuksen hallintaan kuluvia työtunteja.

7. Rahoittamo tarjoaa yritykselle uutta tietoa asiakkaista

Yritys saa arvokasta tietoa asiakkaistaan aloittaessaan yhteistyön Rahoittamon kanssa. Rahoittamo arvioi yrityksen tärkeimpien laskutusasiakkaiden luottoriskit ja laatii selvityksen pohjalta raportin.

Raportti toimitetaan suoraan yrityksen vapaaseen käyttöön. Tiedoista voi olla huomattavaa hyötyä liiketoiminnan suunnittelussa ja riskien hallinnassa.

8. Ei edellytä reaalivakuuksia

Laskurahoituksessa laskusaatavat toimivat käytännössä yritysluoton vakuutena. Siksi reaalivakuuksia ei tarvita. Laskusaatavien käyttäminen vakuutena on turvallinen ja joustava vaihtoehto.

Sopiiko laskurahoitus kaikille yrityksille?

Laskurahoitus sopii monille yrityksille ja monenlaisiin liiketoimintamalleihin. On kuitenkin joitakin tilanteita, joissa Rahoittamon laskurahoitus ei ole paras tapa hoitaa yrityksen rahoitusta.

Ennakkolaskutuksen rahoittamiseen Rahoittamon palvelut eivät sovellu lainkaan. Vain jälkilaskutusta käyttävät yritykset pääsevät hyötymään laskurahoituksesta.

Vastaavasti voimakasta kasvua tavoitteleva yritys voi tarvita tuekseen myös perinteistä yrityslainaa – ainakin silloin, jos sen välittömät laskusaatavat eivät riitä kattamaan kasvun vaatimia sijoituksia.

Rahoittamon ansiosta rahan kierto on meillä huomattavasti nopeampaa ja siksi maksuvalmiutemme on erittäin hyvä.

Olli-Juhani Eerola, Eerola Supplies (asiakas)

Miten pääsen alkuun?

Aloittaminen on helppoa. Yrityksen edustajana, sinun tarvitsee vain jättää tarjouspyyntö ja otamme sinuun yhteyttä.

Luottoriskien ja analyysin jälkeen annamme sinulle arvion siitä, miten Rahoittamo voi vauhdittaa yrityksesi kassavirtaa hetkellisesti tai pysyvästi tarpeenne mukaan.

Rahoittamo on panostanut nopeaan palveluun, eli jos otat meihin yhteyttä aamupäivällä ja pääsemme sopimukseen, saat rahat tilille ensimmäisistä laskuista jo iltapäivällä.

Aloita laskurahoitus nyt ja ota yhteyttä tänään!

Ota yhteyttä ja kysy Rahoittamo Oy:ltä kilpailukykyistä tarjousta laskurahoituksesta. Puhelin 0207 342 642 arkisin 09.00-18.00.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Palvelun soveltuvuus

Palvelun edut

• 100 %:n yritysrahoitus.
• Laskujen myynti nopeuttaa saatavien kiertoa. Laskut rahaksi ja heti tilille.
• Parantaa yrityksesi maksuvalmiutta.
• Auttaa yritystäsi välttämään luottotappioita.
• Reaalivakuuksia ei tarvita.
• Joustavuus. Ei velvoita pitkään sopimukseen.
• Laskurahoituksessa eräpäivien valvonta jää pois.
• Maksuhuomautukset ja tarvittaessa perintä sisältyvät palveluun.

Laskut rahaksi -palvelu sopii erityisen hyvin:

  • Tavarakauppaa käyville yrityksille, kuten tukkukaupoille ja maahantuojille
  • Teollisuusyrityksille
  • Palvelualoilla toimiville yrityksille, kuten kuljetusliikkeille ja työvoimanvuokraukseen
  • Kasvuyrityksille
  • Toimialoille, joilla on sesonkivaihtelua
  • Toimialoille, joilla pitkät maksuehdot ovat muodostuneet käytännöksi

Palvelu ei sovellu:

  • Ennakkolaskutuksen rahoittamiseen
Call Now Button