Asiakaspalvelu arkisin 9–17
0207 342 642

Blogi

Laskurahoituksen vertailu

//
Posted By
/
Categories

Laskurahoituksen vertailu on kriittisen tärkeää kun vertailet laskurahoitusta tarjoavia rahoitusyhtiöitä. Yleensä myyntisaatavista veloitettava rahoitusprovisio on todennäköisesti ensimmäiseksi mieleen tuleva valintakriteeri.

Eri rahoitusyhtiöiden laskurahoituspalveluissa voi kuitenkin olla huomattaviakin eroja liittyen mm.

 • laskutuksen käsittelyn sujuvuuteen
 • rahoituksen nopeuteen
 • sinun toimialasi erityispiirteiden tuntemukseen
 • kirjanpitoraporttien ymmärrettävyyteen
 • yhteydenpidon mutkattomuuteen ja vastausaikoihin
 • perinnän onnistumiseen
 • aukioloaikoihin
 • erikoistilanteiden osaamiseen ja palvelun joustavuuteen
 • yleisellä tasolla rahoitusyhtiön toimintaperiaatteisiin ja taustoihin.

Sinun kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota useampiin seikkoihin kun vertailet laskurahoitusta, koska halvimmalta näyttävä vaihtoehto voi olla yrityksellesi jopa huonoin, koska rahoituksen kokonaiskulut voivat osoittautua ensisilmäystä korkeammiksi ja töksähdellen toimivasta palvelusta voi tulla monenlaista harmia, mikä voi pahimmillaan rasittaa jopa asiakassuhteitasi. Mikäli haluat ilmaisen tarjouspyynnön tai keskustella kanssamme voit ottaa tästä yhteyttä.

Kannattaa siis kiinnittää huomiota hintojen lisäksi myös moneen muuhunkin asiaan, kuten rahoitussopimuksen yleisiin ehtoihin, joita avaan tarkemmin tämän blogin loppupuolella.

Palveluntarjoajien ja laskurahoituksen vertailu huolella on tärkeää, koska tahattomatkin väärinkäsitykset palvelun sisällöstä rapauttavat osapuolten välistä luottamusta, johon laskurahoitus perustuu.

Laskurahoitus pähkinänkuoressa toimii siten, että saat myyntilaskuista rahat välittömästi yrityksesi käyttöön ja siten turvaat yrityksesi käyttöpääoman riittävyyden. Laskurahoituksen avulla voit siis keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintaan laskurahoituskumppanin hoitaessa useimmat laskutukseen liittyvät työläät vaiheet, kuten laskujen lähettämisen ja perille menon varmistamisen, rahaliikenteen setvimisen, reskontranhoidon, maksusuunnitelmat ja tarvittaessa perinnän.

Lopullinen päätös yrityksesi kassavirtaa aikaistamaan valittavasta laskurahoittajasta kannattaa siis tehdä huolella. Päätös ei ole helppo, koska laskurahoittajalla on tärkeä rooli yrityksesi tulevassa menestyksessä.

Tässä kirjoituksessa on koottuna, miten asiat hoidetaan Rahoittamossa, jotta saisit näkökulmaa asiaan. Voit käyttää tämän blogin herättämiä ajatuksia, kun valitset rahoituskumppania ja toivottavasti kirjoitus auttaa sinua tekemään oikean päätöksen.

Voit lukea laskurahoituksesta lisää laskurahoitussivultamme.

Kuinka nopeasti ja helposti rahoitus toimii?

Laskurahoituksen käytännön prosessissa on alan toimijoilla hyvinkin isoja eroavaisuuksia, koska jotkut rahoitusyhtiöt rahoittavat laskuja yksitellen ja toiset rahoittavat asiakasyrityksen kaikki laskut juoksevasti kokonaispottina. Rahoittamo on rakentanut oman mallinsa, jossa yhdistyy näiden kummankin menetelmän hyvät puolet.

Rahoituslaskelmassa kokoamme jokaisen päivän laskujen rahoituksesta ”koontitilityksen”, joten laskujen kappalemäärällä ei ole merkitystä lähettäessäsi laskut meille rahoitettavaksi. Rahoitustilityksessä saat siten kaikista saman päivän laskuistasi maksun kätevästi yhdellä tilitapahtumalla ja sitä vastaavalla kirjanpitokuitilla.

Rahoitamme arkisin ennen klo 17 saapuneet laskut pääsääntöisesti saman työpäivän kuluessa, joten sinun ei tarvitse jäädä odottelemaan rahoitusta päivien päähän toisin kuin kilpailijoidemme kanssa useimmiten käy. Tämä on Rahoittamon ehdoton kilpailuvaltti. Erikseen pyydettäessä maksamme rahoituksia myös iltaisin ja viikonloppuisin normaalien aukioloaikojen ulkopuolella.

Maksamme rahoituksen pääsääntöisesti 100 %:n luototusasteella, ellei asiakkaamme toisin pyydä tai toisin ole sovittu. Mikäli asiakkaamme haluaa kassatilanteensa niin salliessa esimerkiksi vain 60 % laskusaatavien loppusummasta rahoitettavaksi, niin loppuosan tilitämme, kun asiakkaasi ovat maksaneet laskut Rahoittamolle. Näin toimimalla voit säästää rahoituskuluissa, koska rahoitusprovisio veloitetaan vain rahoitetusta osasta eikä laskutuksen koko loppusummasta.

Hyviä kysymyksiä rahoitusyhtiön valintatilanteessa:

 • Kuinka nopeasti rahoitus tapahtuu pääsääntöisesti?
 • Voiko rahoituksen saada myöhään illalla tai viikonloppuna?
 • Mikä on laskujen rahoitus- eli luototusaste?
 • Rahoitetaanko laskut yksitellen, jolloin jokaisesta laskusta tehdään oma rahoituslaskelma ja -tilitys?

Miten laskutus muuttuu, kun käyttää laskurahoitusta?

Asiakasyrityksemme ja laskutettavien yritysten näkökulmasta on tärkeää, että laskutuksesi pysyisi jatkossakin mahdollisimman samanlaisena kuin ennen laskurahoituksen käyttöönottoa. Sen vuoksi emme edellytä, että otat käyttöön uuden laskutusohjelmiston, koska sinulla ei todennäköisesti ole aikaa opetella uutta laskutusjärjestelmää ja luopua vanhasta, johon olet jo tottunut ja jossa on kaikki asetukset ja tuoterekisterit rakennettuina.

Lähettäessäsi meille laskuja, tulostat laskut PDF-laskuiksi ja lähetät ne asiakaspalvelumme sähköpostiin: [email protected]. Näin toimimalla laskusi ulkoasu pysyy samana, koska lisäämme laskuihin vain rahoitusmerkinnän ennen kuin lähetämme sen edelleen laskun maksajalle.

Pääsääntöisesti asiakkaamme lähettävät laskut meille sähköpostitse, koska olemme todenneet sen yksinkertaisimmaksi vaihtoehdoksi varsinkin silloin, jos laskuja on kappalemääräisesti vähän kerrallaan. Jos laskuja on paljon, voimme rakentaa erilaisia konekielisiä yhteyksiä, jolloin laskuaineisto voidaan siirtää meille esimerkiksi Finvoice-tiedostona.

Joidenkin asiakkaiden kohdalla toimimme niin, että asiakas lähettää laskut itse omille asiakkailleen rahoitusmerkinnöillä ja Rahoittamolle tulee vain kopiot laskuista maksujen seurantaa varten.

Kysymys rahoittajalle:

 • Saanko edelleen tehdä laskut itse tutulla laskutusohjelmallani vai edellytättekö rahoitusyhtiön oman laskutusjärjestelmän käyttöä?

Laskurahoitus kirjanpidossa. Ovatko kirjanpitoraportit selkeitä?

Rahoittamo perehtyy aina huolella jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja meille on tärkeää, että rahoituksen lisäksi asiakkaamme laskurahoitus kirjanpidossa hoituu mahdollisimman helposti. Olemme tehneet rahoitustilityksistämme mahdollisimman helppolukuisia ja havainnollisia, joten asiakkaamme näkevät helposti rahoituksen pääpointit: rahoitetut laskut, tilille maksettava yhteissumma ja rahoituskulut.

Kirjanpitäjille Rahoittamon rahoituslaskelmat ovat helppolukuisia, vaikka tilityksissä olisi erikoistilanteita, kuten hyvityslaskuja, ohimaksuja ja reklamoituja laskuja.

Kun vertailet laskurahoittajia sinun kannattaa siis kysyä malliesimerkkiä rahoituslaskelmasta ja esitellä se kirjanpitäjällesi.

Miten asiakaspalvelu ja luottopolitiikka toimii?

Rahoittamon asiakaspalvelu tunnetaan asiantuntevana ja nopeista vastauksistaan. Rahoituskäsittelijöillämme on oikeudet tehdä tarvittavat toimenpiteet välittömästi, jotta palvelu sujuisi mutkattomasti. Tämä ei ole itsestään selvää varsinkaan rahoitusalalla.

Kannattaa myös kysyä rahoitusyhtiön luottopolitiikasta, kuten:

 • rahoitettavaksi kelpaavien laskujen kriteerit
 • pisimmät rahoitettavat maksuajat
 • rahoitettavan liikevaihdon ylä- tai alaraja
 • kuluttajalaskutuksen kelpaaminen

Kaikki rahoitusyhtiöt eivät suostu rahoittamaan esimerkiksi ennakkolaskuja, joissa laskutus tapahtuu huomattavasti aikaisemmin kuin tuote tai palvelu toimitetaan asiakkaalle.

Kysymys rahoittajalle:

 • Mikä on luottopolitiikkanne?

Laskurahoituksen vertailu laskurahoitussopimuksissa. Mitä ehtoja on?

Sopimuksen velvoittavuus ja määräaikaisuus on hyvin oleellinen asia, kun vertailet laskurahoitusta ja valitset rahoituskumppanin.

Rahoittamon laskurahoitussopimus on joustava eli sinun ei tarvitse myydä kaikkia laskujasi meille, vaan voit valita rahoitettavat laskut melko vapaasti Rahoittamon luottokelpoisuuskriteerien puitteissa. Muista siis tehdä huolellisesti laskurahoituksen vertailu, koska rahoitussopimus voi sitouttaa yrityksesi pitkään määräaikaisuuteen.

Voit laittaa rahoitussopimuksen tarvittaessa myös tauolle ja jatkaa myöhemmin, jos toimialasi sesonkivaihtelu ei edellytä rahoituksen käyttämistä koko ajan.

Monet perinteiset pankit tai kansainväliset rahoitusyhtiöt edellyttävät pitkäaikaisia factoringsopimuksia, jolloin sitoudut myymään kaikki laskut ja sitoutumaan palveluun jopa vuosiksi.

Mikäli rahoittaja vaatii pitkää sitoutumista jopa sopimussakon uhalla, ei sellaiseen kannata suostua. Asiaa kannattaa silloin ajatella siitä näkökulmasta, että jos rahoittajan palvelu kerran on loistavaa, niin miksi silloin pitää tehdä pitkään sitova sopimus?

Määräaikaisesta sopimuksesta voi tulla yrityksellesi rasite olosuhteiden muuttuessa tai palvelutason osoittautuessa luvattua heikommaksi, jolloin sopimussakko ennen aikaisesta irtisanomisesta kruunaisi kaiken harmituksen.

Rahoittamon sopimuksessa ei myöskään ole vuosimaksua, kuukausimaksua, sopimussakkoa tai muitakaan piilokuluja. Tämä on ollut yrityksemme sopimuskäytännön kulmakivi alusta lähtien eli haluamme läpinäkyvää ja vapaaehtoista yhteistyötä asiakkaittamme kanssa. Joustavuus on asia mistä hyötyvät pitkässä juoksussa molemmat osapuolet.

Emme vaadi myöskään kiinteistövakuuksia, koska laskurahoituksessa laskusaatavat toimivat panttivakuuksina, joten tästäkin syystä olemme helppo ja turvallinen vaihtoehto.

Suurin osa asiakkaistamme käyttääkin laskurahoitustamme vuodesta toiseen hyvän ja asiantuntevan palvelun ansioista ja silloin kun asiakas lopettaa, johtuu se yleensä siitä, että rahoitukselle ei enää ole tarvetta tai yrittäjä myy yrityksensä.

Kysymyksiä rahoitusyhtiölle:

 • Onko rahoitussopimus määräaikainen?
 • Onko vuosimaksuja tai muita piilokuluja?
 • Vaaditteko reaalivakuuksia?

Miten laskujen perintä toimii?

Laskurahoitussopimuksessa perintävastuu siirtyy Rahoittamolle, joten voit keskittyä oman yrityksesi ydinliiketoimintaan jatkossa entistä paremmin varsinkin siinä tapauksessa, että olet pyörittänyt laskutusta aiemmin henkilökohtaisesti.

Perintä toimii meillä lain ja hyvän perintätavan mukaisesti eli perustilanteessa lähetämme yrityssaatavista ensimmäisen maksumuistutuksen, kun lasku on myöhässä 8–12 päivää eräpäivästä ja maksuvaatimuksen kun eräpäivästä on kulunut vähintään 21 päivää.

Suuremmista laskuista ja muutenkin tapauskohtaisesti teemme päivittäin myös puhelinperintää. Esimerkiksi vakuutusyhtiöille on turha lähettää karhukirjeitä, jos rahoitettu autokorjaamolasku on jäänyt maksamatta, joten karhuamme laskun silloin puhelimitse.

Asiakkaamme voi tietenkin aina ohjeistaa meitä, jos jotain hänen asiakastaan ei peritä lainkaan tai peritään normaalia hitaammassa tai nopeammassa aikataulussa.

Kysymyksiä rahoitusyhtiölle:

 • Miten hoidatte perinnän?
 • Miten olette asiakkaaseen yhteydessä laskun ollessa myöhässä?

Onko rahoitusyhtiö luotettava? Kuinka kauan toiminut?

Laskurahoituksen toimiala on kilpailtu ja kansainvälisiä rahoitusyhtiöitä on rantautunut Suomeenkin, joten on tärkeää, että tutustut laskurahoitusyhtiön taustoihin.

Laskurahoituksessa luotettavuus on tärkein edellytys puolin ja toisin, joten uusien laskurahoitusyrityksien taustat kannattaa tutkia. Pitkään menestyksellisesti toiminut rahoitusyhtiö on hyvin todennäköisesti parempi ja luotettavampi kuin juuri aloittanut.

Yritysrahoitus vaatii tarkkaa riskienhallintaa, joten uusi rahoitusyhtiö voi kokemattomuuttaan tehdä epäonnisia luottopäätöksiä ja lopettaa toimintansa luottotappioiden realisoituessa. Tällaisia tähdenlentoja on viime vuosina nähty valitettavasti useampia.

Rahoittamo on perustettu vuonna 2013, mutta yrityksemme konkarit ovat työskennelleet laskurahoituksen parissa jo 90-luvulta asti, joten Rahoittamon kokemus ja luotettavuus on varmasti alan parhaimmistoa. Olemme myös 100 %:sesti kotimaisin voimin jälleenrahoitettu rahoitusyhtiö, toisin kuin useimmat kilpailijamme.

Kannattaa siis valita pitkään toiminut laskurahoittaja, jolla on osaamista juuri sinun toimialasi laskujen rahoittamisesta ja joka tuntee vakioasiakkaasi jo ennestään. Toimialallasi on varmasti omia laskutukseen liittyviä käytäntöjä, jotka laskurahoittajan täytyy osata. Rahoittajalta kannattaa siis kysyä suoraan, että tuntevatko he toimialaasi.

Toivottavasti tästä kirjoituksesta oli sinulle hyötyä ja pystyt nyt tekemään valintapäätöksen helpommin. Mikäli sinulle jäi kysyttävää tai olet mahdollisesti kiinnostunut laskurahoituksesta, ota meihin yhteyttä epäröimättä:

Puhelimitse:  0207 342 642 arkisin klo 9–17.
Sähköpostitse: [email protected]


Yhteydenottolomakkeella: