Asiakaspalvelu arkisin 9–17
0207 342 642

Blogi

Mikä on yrityksen kassavirta? 10 tapaa nopeuttaa ja parantaa kassavirtaa.

//
Posted By
/
Categories

Kassavirta tarkoittaa rahaa mikä kulkee sisään ja ulos yrityksesi kassasta. Rahaa tulee sisään asiakkailtasi, jotka maksavat palveluistasi tai tuotteistasi. Rahaa ”virtaa ulos” ostaessasi tuotannontekijöitä eli tavaraa, työtä tai palvelua mahdollistamaan yrityksesi päivittäisen liiketoiminnan pyörimisen. Yritystoiminnan perusedellytys siis on, että käytettävissä on rahaa, koska ilman rahankiertoa ei yrityksellä voi olla kirjanpitokelpoista toimintaa, ellei yritys sitten pelkän vaihtokaupan varassa pyöri.

10 tapaa nopeuttaa ja parantaa kassavirtaa

1. Laskujen myynti

Helpoin ja nopein ratkaisu vauhdittamaan kassankiertoa on laskujen myynti. Voit myydä rahoitusyhtiölle laskuja oman tarpeesi mukaan joustavasti ja edullisesti, jolloin voit keskittyä yrityksesi kasvattamiseen. Esimerkiksi meillä Rahoittamolla emme veloita vuosimaksua, aloitusmaksua tai muitakaan juoksevia piilokuluja, koska hinnoittelun ja prosessin läpinäkyvyys on tärkeä osa palvelukokonaisuuttamme.

 • Saat rahat heti laskutuspäivänä yrityksesi tilille.
 • Voit parantaa kilpailukykyäsi tarjoamalla asiakkaillesi pidemmät maksuajat.
 • Saat ulkoistettua laskuihin liittyvän hallinnoinnin ja karhuamisen.
 • Saat ulkoistettua maksuliikenteen selvittelyn (epäselvät ja virheelliset maksut).
 • Eräpäivien ja maksusuunnitelmien valvonta jää pois.
 • Parannat yrityksesi maksuvalmiutta ja pääset hyödyntämään nopean maksajan käteis- ja kassa-alennuksia omissa ostoissasi.
 • Saat tasoitettua yrityksesi kassavirtaa ja helpotettua maksuvalmiuden ylläpitoa.

Ota yhteyttä ja laitetaan homma käyntiin!

2. Tee lasku heti

Tämä voi vaikuttaa ensikuulemalta turhalta ohjeelta, mutta laskutuksen tarpeeton lykkääminen muiden kiireiden vuoksi on kokemuksemme mukaan yleinen virhe. Mikäli teet laskut heti kun työ tai toimitus on valmis, saat rahat nopeammin kassaasi ja mahdolliset reklamaatiotkin selviävät nopeammin, koska voit silloin selvittää asiat tuoreeltaan asiakkaasi kanssa.

3. Omat maksuehdot kuntoon

Älä turhaan anna asiakkaillesi pitkiä maksuehtoja, jos asiakkaasi ostaisivat sinulta lyhyemmilläkin maksuajoilla. Kassankiertosi kannalta on valtava ero, jos maksuehtona 14 päivää netto verrattuna vaikkapa 45 päivään netto.

Valitse vakiomaksuehdoksi 14 päivää netto, jota tarjoat oletusarvoisesti kaikille, vaikka ymmärrettävästi isommat asiakasyrityksesi edellyttävät laskujen kierrätys- ja hyväksymisprosessin monipolvisuuden vuoksi pidempiä maksuehtoja jopa 90 päivään saakka, mihin et yleensä voi pienenä toimittajana vaikuttaa.

Lyhentämällä laskujesi maksuehtoa esimerkiksi 30 päivästä 14 päivään voit nopeuttaa yrityksesi kassankiertoa yli 50 %, jos asiakkaasi maksavat eräpäivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että saat myyntisaatavissa seisovista rahoista noin puolet käyttöösi pelkästään maksuehtoa lyhentämällä.

Jos laskutettava arvonlisäverollinen myyntisi on 1 200 000 euroa vuodessa ja lyhennät vakiomaksuehdon 30 päivästä 14 päivään, niin laskennallisesti käytössäsi on silloin noin 50 000 euroa enemmän rahaa, joka muutoin seisoisi odottamassa laskujen erääntymistä. Likvidien varojen kasvu helpottaa silloin yrityksesi kasvattamista ja päivittäistä toimintaa, eikä maksa sinulle mitään.

4. Käteisalennukset luottoasiakkaillesi

Käteis- ja kassa-alennus on myös näppärä tapa nopeuttaa kassankiertoasi. Niillä saat myös sitoutettua maksukykyiset asiakkaasi käyttämään palveluasi jatkossa, koska he saavat tarjoamasi palvelun tai tavaraostot halvemmalla kassa-alennuksen ollessa esimerkiksi 2 %.

Mielestäni nopean maksajan alennuksia kannattaa kuitenkin tarjota vasta sitten, kun asiakkaasi on tehnyt useamman tilauksen ja maksanut aina laskut säntillisesti eräpäivänä.

Voit siis tehdä listauksen hyvin maksavista asiakkaistasi ja asettaa omassa laskutusohjelmassasi heille vakiomaksuehdoksi esimerkiksi kassa-alennuksen arvoltaan 2 %, jos maksu saapuu 7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä laskettuna.

Asiakkaasi maksaessa esimerkiksi 21 päivän maksuehdolla olevan laskun 7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, saa hän 2 %:n alennuksen laskun loppusummasta, jolloin nopea maksu hyödyttää sekä sinua että asiakastasi. Maksuehto merkitään tällöin laskulle näin: 21 pv netto / 7 pv –2 %

5. Laadi tulevasta kassavirrastasi ennuste

Kassavirtaennuste voi ulottua päivistä vuosiin, mutta olennaisinta kassavirran ennusteessa on tarkkuus. Mikäli yrityksesi on juuri aloittanut toimintansa, on luonnollisesti vaikeaa tehdä tarkkaa kassavirran ennustetta verrattuna esimerkiksi 10 vuotta vanhaan yritykseen. Voit kuitenkin päivittää ennustetta juoksevasti, kun saat lisää kokemusperäistä tietoa. Tärkeintä ennusteessa on kuitenkin se, että listaat mahdollisimman tarkasti tulot ja menot saadaksesi nettokassavirtaennusteen.

Ennustaminen on tärkeää, koska sen avulla voit ajoittaa ostot ja muut hankinnat siten, että kassassa on käyttöpääomaa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kassavirtaennusteeseesi voi tulla häiriötekijöitä ja erikoistilanteita, kuten reklamaatioita laskuillesi tai huonosti laskujaan maksavia asiakkaita, mikä voi aiheuttaa ennustetun kassavirran viivästymisen ja pienenemisen.

Huonosti laskujaan maksavista asiakkaista olen kirjoittanut oman blogin, jossa olen eritellyt 6 tärkeintä asiaa yrityksen luottokelpoisuutta arvioitaessa. Kannattaa ehdottomasti tutustua kirjoitukseen, koska käytämme Rahoittamossa samoja kriteerejä ja nyrkkisääntöjä omissa luottopäätöksissämme.

6. Uusi laskutusohjelma

Laskutusohjelmassa ei kannata säästää eli älä turhaan hanki ilmaisversioita, koska nykyään netistä löytyy hyviä laskutusohjelmia, joihin saa käyttöoikeuden jo noin 20 euron kuukausimaksulla. Tavalliselle yrittäjälle laskutusohjelman valinnassa tärkeintä lienee se, että sillä voi heti kylmiltään alkaa tekemään laskuja ilman monimutkaisten käyttöoppaiden lukemista.

Nykyään markkinoilla on monia laskutusohjelmia, joissa oheistoimintojen kehitys on viety niin pitkälle, että varsinaiset laskutustoiminnot ovat jo jääneet vähemmälle huomiolle. Laskutusohjelmiin liitettyjä oheistoimintoja ovat mm. ostolaskujen käsittely, palkanlaskenta, varastokirjanpito.

Laskutusohjelmassa olisi hyvä olla helppokäyttöinen maksumuistutustoiminto. Erääntynyt lasku voi yksinkertaisesti olla myöhässä vain siitä syystä, että asiakkaasi ei ole saanut laskua. Hyvällä laskutusohjelmalla saat samalla siis perinnän myös kuntoon, eikä sinun tarvitse käyttää aikaasi erillisen perintätoimiston kanssa asioimiseen.

7. Valitse asiakkaat huolella

Olen kirjoittanut luottopäätösten tekemisestä kattavan blogin, johon kannattaa tutustua. Lyhyesti sanottuna oikeiden luottopäätösten tekeminen on yrittäjän tärkeimpiä taitoja. Lue blogi ja ota vinkit talteen!

Noin 50 % suomalaisista yrityksistä lopettaa toimintansa kolmen ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Huonot luottopäätökset eivät aina ole syy epäonnistumiseen, mutta ovat valitettavan monen yrityksen kompastuskivi.

8. Tarkista huolella omat menot ja mieti voisitko karsia jostain? Mainonta?

Toistuvat tai yksittäiset palvelumaksut voivat olla yllättävän suuri kuluerä. Mieti mitä tarvitset päivittäin työssäsi ja tulisitko toimeen ilman palvelua x? Pitäisikö kilpailuttaa?

Esimerkiksi mainonta yleensä annetaan ulkopuolisen konsultin tai digitoimiston hoidettavaksi. Kannattaa kuitenkin tarkkaan seurata mainonnan tuloksellisuutta, jotta saat vastinetta mainosbudjetillesi.

Vaikka olisitkin tyytyväinen mainostoimiston palveluun ja saisit säännöllisesti uusia asiakkaita, kannattaa mainontaan käytettyjä paukkuja jatkuvasti verrata euroissa laskettavissa olevaan hyötyyn.

Tämä on helppo asia laittaa kuntoon, mutta monella yrityksellä tämä jää pienemmälle huomiolle, koska ymmärrettävästi keskitytään yrityksen ydinliiketoimintaan. Uudelle yritykselle sähköpostimarkkinointi ja hakukoneoptimointi ovat kustannustehokkaita työkaluja asiakashankintaan yrityksen alkutaipaleella.

9. Voisitko nostaa palvelun hintaa?

Seuraavaksi olen listannut muutaman kysymyksen, joita kannattaa käydä mielessä läpi.

 • Kannattaako yritykseni nykyisillä hinnastoilla eli onko yritykseni kassavirta positiivinen vai negatiivinen?
 • Olenko selvästi halvin vaihtoehto omalla markkinasektorillani eli veloittavatko kilpailijani samasta tuotteesta enemmän kuin minä?
 • Onko minulla liikaa töitä, mutta pyöritän yritystäni silti yksin?
 • Onko tuotteeni merkittävästi parempi kuin kilpailijoilla?
 • Mikä on kilpailuvalttini ja voiko sillä perusteella korottaa hintaa?
 • Milloin olen viimeksi korottanut hintoja?
 • Voisiko hintoja nostaa kannattavuuden parantamiseksi vai laskea lisämyynnin saamiseksi?

10. Verot ja muut pakolliset velvoitteet.

Yritystoiminnassa on kriittisen tärkeää, että huolehdit aina veroilmoitukset ja verojen maksamisen ajallaan. Muuten verottaja järjestää ikäviä yllätyksiä, joita verottajan työkalupakissa varmasti riittää. Esimerkiksi ennakkoperintärekisteristä poistaminen verolaiminlyöntien vuoksi saattaa hyydyttää kassavirtasi pysyvästi.

Tilinpäätösten julkistaminen kaupparekisterissä on myös tärkeää, koska tilinpäätökset vaikuttavat yrityksesi luottoluokitukseen. Yrityksesi voidaan pahimmassa tapauksessa poistaa kaupparekisteristä, mikäli jätät tilinpäätökset julkistamatta. Tämä luonnollisesti olisi katastrofi kassavirrallesi ja ylipäätänsä koko yrityksellesi, koska et voisi harjoittaa yritystoimintaasi. Jokainen päivä ja viikko pois kaupparekisterisistä tulisi sinulle kalliiksi ja mahdollisesti voisit menettää kanta-asiakkaitasi.

Lopuksi

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ja kerromme lisää laskujen ostopalvelustamme, jolla voit nopeuttaa kassavirtaasi.

Laskurahoituspalvelumme on joustava ja sitä voi käyttää oman tarpeen mukaan. Sinun ei tarvitse sitoutua pitkään sopimuksen. Emme vaadi myöskään reaalivakuuksia ja hoidamme kaikki asiat ymmärrettävästi ja suoraviivaisesti.